Nâng dấu lên C - D - E

Nâng dấu C - D - E

- Trường hợp nâng hạng từ hạng B2 lên hạng C; từ hạng C lên hạng D; từ hạng D lên hạng E và từ các hạng GPLX lên hạng F tương ứng phải có đủ thời gian lái xe 3 năm và có 50.000km lái xe an toàn. 

 

- Trường hợp nâng hạng từ hạng B2 lên hạng D; từ hạng C lên lên hạng E phải có thời gian lái xe ít nhất đủ 5 năm và có 100.000km lái xe an toàn.

 

- Nâng hạng lên các hạng D, E phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp từ trung học cơ sở (lớp 7/10 hoặc 9/12) trở lên.

 

- Từ 24 tuổi trở lên mới được học bằng lái D,E. (Nâng hạng)

Giấy phép lái xe do Sở Giao Thông Vận Tải cấp

 

Từ B2 -> C, C -> D, D -> E

B2 -> D, C ->E

           (liên hệ)

   (liên hệ)

Ghi chú :

+ Thời gian học và sát hạch: 2-3 tháng tùy vào kỳ thi do Sở GTVT tổ chức.
Thi rớt sẽ thi lại ngay kỳ thi gần nhất của Sở GTVT tổ chức mỗi tháng 1 lần. Học viên tự đóng phí thi lại Luật là 70.000đ, thi lại Sa hình 230.000đ.